EL. PIKADO 2019/20

PRAVILA IGRANJA ELEKTRONSKEGA PIKADA V OBČINSKI LIGI OBČINE KRIŽEVCI za sezono 2019/2020 Igra se od 501 D.O. v prvi ligi in 301 D.O. v drugi ligi - (zaključiti obvezno z metom v dvojno-zunanji rob pikada ali v sam center-bull). Igra se na elektronskih avtomatih znamk Cyberdine, Löwen, Novomatic z ozkimi polji (dve zunanji vrstici, ne tri)! Igralni avtomati morajo v času odigravanja tekem občinske lige imeti zakriti senzor za avtomatski preklop oz. po dogovoru vodij ekip. Ekipa lahko prijavi za tekmovanje max. 8 igralcev! Novi igralec mora biti prijavljen pri vodji tekmovanja vsaj 12 ur pred pričetkom tekme na kateri bo nastopil. S seznama igralcev se lahko črta (zamenja) le tisti igralec, ki do takrat ni odigral še nobene tekme (ne v parih in ne posamezno). Na posamezni tekmi igrajo trije tekmovalci proti trem tekmovalcem, vsak z vsakim, do dveh dobljenih iger, torej skupaj 9 dvobojev ter na koncu še tekma parov. Obvezno se igra vedno vseh 10 dvobojev! Vsaka ekipa ima lahko dve menjavi. Menjavi se lahko izvedeta kadarkoli pred začetkom novega dvoboja. Zamenjani igralec nima možnosti ponovnega igranja-razen v igri parov. Igro parov lahko igrata katerakoli igralca, ki sta zavedena v zapisniku. Igra parov je točkovno enakovredna igri posameznikov. Tekma se lahko prične v kolikor sta prisotna min. 2 igralca posamezne ekipe-ob kasnejšem prihodu dodatnih igralcev se max. še trije lahko vpišejo v zapisnik. Med odigravanjem posamezne igre tekmovalec brez privolitve nasprotnika ne sme zapustiti prizorišča tekme. V kolikor mu nasprotnik to dovoli, pa je lahko odsoten max. 3 minute. Med posamezno igro je lahko pavza max. 3 minute, med posamezno tekmo (menjava nasprotnikov) pa max. 5 minut. Če je prvi met v prazno, se šteje in se ne ponavlja; isto kot če je pred preklopom aparata! Vse prve tekme prične domačin- pri rezultatu 1:1, tretjo odločilno igro prav tako prične domačin! Zaključni met se upošteva, če je pikada ostala v tarči (zunanji rob) in je slučajno zatajila elektronika! V vseh ostalih primerih je sodnik pikado! V kolikor nobeden od igralcev tudi po odigranih 10 oz. 20. krogih posamezne igre ni zaključil igre, je zmagovalec tisti igralec, ki ima manjše število za dokončanje igre. V kolikor pa sta številčno enaka, pa je zmagovalec tisti, ki je prej dosegel to številko. Zmagovalna ekipa prejme tri točke, v primeru neodločenega rezultata (5:5) pa vsaka ekipa po 1 točko. Za regularnost odigrane tekme sta odgovorna vodji obeh ekip! Če katerokoli ekipe ni ob določenem času na mestu igranja tekme in če ni bilo predhodnega dogovora med vodji ekip, se počaka 15 minut, nato pa se tekma registrira v korist prisotne ekipe, o čemer je takoj potrebno obvestiti vodjo tekmovanja! Tekma se lahko prestavi s soglasjem obeh ekip, vendar se mora odigrati do začetka naslednjega kroga! Na vsaki strani od aparata mora biti vsaj 50 cm prostega prostora za neovirano metanje tekmovalca! Višina sredine pikada je 173 cm, tekmovalec je pri metanju od aparata oddaljen 237 cm! Med tekmo se piše zapisnik v treh izvodih, katere sta na koncu dolžna podpisati oba vodja ekip, pri čemer en zapisnik dobi domačin, enega gost in enega vodja tekmovanja. Zapisnik se mora oddati vodji tekmovanja takoj ko je to mogoče ali na poziv vodje tekmovanja! Vodja domače ekipe je dolžan posredovati rezultat odigrane tekme na E-mail ali SMS vodji tekmovanja najkasneje v 1 uri po koncu tekme. V primeru, da igralec meče na nasprotnikovo številko (avtomat še ni preklopil), se avtomat preklopi, vendar igralcu, ki je napačno metal v ne preklopljen avtomat preostane le še razlika metov do 3 v svojo tarčo (če je napačno vrgel 1 met mu preostaneta še dva v svojo tarčo, če je napačno vrgel 2 meta pa le eden). Igralec, ki je na vrsti za metanje, se je dolžan prepričati ali je avtomat za njegove mete pravilno pripravljenpreklopljen)! Ekipa se lahko preseli na drugo igralno mesto, vendar mora o tem obvestiti vodjo tekmovanja najmanj 2 dni pred tekmo, ki jo je potrebno odigrati po razporedu! Če ekipa enkrat v sezoni ne pride na tekmo, se kaznuje z odvzemom treh točk, če pa se dvakrat v sezoni ne udeleži tekme, se izključi iz lige in se vsa njihova srečanja izbrišejo iz lestvice! V občinski ligi Občine Križevci lahko tekmujejo samo igralci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Križevci, razen ekipe iz Bunčan, ki igra v ligi pod posebnimi pogoji, sprejetimi s strani vodij ekip ter vsi tisti, ki so v preteklosti že nastopali v ligi najmanj eno leto, vendar sedaj zaradi preselitve nimajo več stalnega bivališča v Občini Križevci. Prav tako lahko v ligi od sezone 2019/2020 naprej sodelujejo tudi igralci (-ke), ki imajo stalno bivališče v Hrastji Moti in sicer od hišne številke 70 do 72 (v primeru dvoma se lahko preveri osebni dokument) V kolikor se naknadno ugotovijo kršitve oz. je tekme odigral igralec, ki nima stalnega bivališča v občini Križevci (razen ekipe Bunčan), se vsi njegovi dotedanji rezultati črtajo, ekipa pa lahko nadaljuje z tekmovanjem, ob upoštevanju novih končnih rezultatov že odigranih tekem. V kolikor sta dva igralca iste ekipe kršila prej navedene pogoje se ekipa izključi iz lige, vsi rezultati ekipe pa se črtajo. Pogoji za igranje ekipe iz Bunčan za sezono 2018/2019: -igrajo lahko samo igralci, ki imajo stalno bivališče v Bunčanih (v primeru dvoma se lahko preveri osebni dokument) -ekipa mora napredovati v višji rang tekmovanja oz. odigrati kvalifikacije za to, v kolikor ji to omogoča končno osvojeno mesto -v kolikor je ekipa osvojila prvo mesto v drugi ligi mora naslednjo sezono obvezno igrati v prvi ligi, če ne se izključi iz lige brez možnosti priključitve v naslednjih letih; -ekipi pripadajo vsa priznanja (pokali, medalje) v kolikor si jih je s svojim uspehom športno zaslužila; -ekipa lahko domače tekme igra samo na območju svoje vasi Sistem tekmovanja 2019/2020: -ekipe so razdeljene po kakovosti v 1. in 2. ligo -prvo ligo sestavlja 6 ekip (sistem tekmovanja je standardni dvokrožni sistem) -drugo ligo sestavlja 7 ekip (sistem tekmovanja je standardni dvokrožni sistem) -za boljše končno osvojeno mesto se v primeru enakega števila točk kot prvo upoštevata medsebojni odigrani tekmi, nato število dobljenih iger v medsebojnih tekmah, nato število dobljenih iger v celoti in če sta obe ekipi v vsem navedenem še vedno enaka, se odigrata še dve medsebojni tekmi, pri čemer prvega domačina določi žreb -zadnje uvrščena ekipa iz 1. lige direktno izpade v 2. ligo -predzadnje uvrščena ekipa iz 1. lige igra kvalifikacije za obstanek v 1. ligi z drugo uvrščeno ekipo iz 2. lige (domačina prve tekme določi žreb)- v kolikor sta ekipi po dveh odigranih tekmah povsem enaki (zmagi, seti…) se odigra tretja odločilna tekma na nevtralnem terenu -prvo uvrščena ekipa iz 2. lige direktno napreduje v 1. ligo V kolikor ekipa med sezonami spremeni ime (novi sponzor…) se šteje da gre za enako ekipo, če v naslednji sezoni zanjo nastopa več kot 30 % igralcev prijavljenih v prejšnji sezoni, če ne, se preseli v 2. ligo kot nova ekipa (primer: ekipa ima prijavljenih 6 tekmovalcev, v naslednji morata zanjo tekmovati vsaj dva igralca iz prejšnje sezone, da se šteje da gre za enako ekipo, če je samo eden se šteje za novo ekipo in začne tekmovanje v 2. ligi).Dokončno odločitev o tem ali gre za novo ali staro ekipo z večino odloči vodstvo tekmovanja. Pri izključitvi ali izstopu iz lige ekipa ni upravičena do vračila dotacije, igralci te ekipe pa v tisti sezoni ne morejo nastopati za nobeno drugo ekipo, razen igralcev, ki niso za izključeno ekipo odigrali nobene tekme! Naj igralci sezone se izberejo med tekmovalci, ki so odigrali min. 75 % vseh tekem. Nagrade 2019/2020: 1. liga - pokali (večji) za prva štiri mesta - medalje (večje) za 3 naj trojke lige (3x zlata, 3x srebrna in 3x bronasta) 2. liga - pokali (manjši) za prva tri mesta - medalje (manjše) za 3 naj trojke lige (3x zlata, 3x srebrna in 3x bronasta) Med igranjem tekme se ne sme motiti igralcev, jih zmerjati ali žaliti. Ob neprimernem vedenju lahko nasprotni kapetan ali vodja ekipe zahteva prekinitev igre, če pa se to nadaljuje pa tudi prekinitev tekme, katero izgubi ekipa, ki je povzročitelj nereda-dokončno o tem odloča vodstvo tekmovanja! V kolikor pride med igranjem tekme do večje okvare aparata, posega tretje osebe ali izpada električne energije, se vodji ekip dogovorita ali se bo tekma po vzpostavitvi normalnih pogojev odigrala od obstoječega stanja pred nepredvidenim dogodkom naprej ali se bo igrala igra med tekmecema od začetka. Vse spore in pritožbe (upoštevajo se samo pisne pritožbe oddane v roku 3 dni od dogodka) rešuje vodstvo tekmovanja, t.j. vodja tekmovanja in vsi vodji ekip, ki sodelujejo v posamezni ligi! Pritožbi je obvezno potrebno priložiti kavcijo v višini 50,00 EUR, ki se v primeru upravičenosti pritožbe vrne pritožitelju, če ne, pa se izkoristi za nagrade po koncu tekmovanja. Dodatno-ostane v veljavi tudi za sezono 2019/2020: Vodstvo tekmovanja je na sestanku pred sezono 2018/2019 sprejelo zaradi večjih disciplinskih kršitev določenih igralcev v sezoni 2017/2018 (vključno z Občinskim prvenstvom 2018 in Zaključkom lige) proti le-tem naslednji disciplinski ukrep: -spodaj navedenim igralcem se ob ponovnem kršenju osnovnih pravil obnašanja na športnih prireditvah pod okriljem ŠZ Križevci izreče takojšnji ukrep prepovedi igranja pikada na vseh tekmovanjih pod okriljem ŠZ Križevci, o čemer odloči vodstvo tekmovanja in ti igralci so: -Denis Žižek (v sezoni 2017/2018 tekmoval za ekipo Taxi bar Frč) -Boštjan Karo (v sezoni 2017/2018 tekmoval za ekipo Gabrijelov barček) -Damir Zmazek (v sezoni 2017/2018 tekmoval za ekipo Kauboysi) -Renato Vunderl (v sezoni 2017/2018 tekmoval za ekipo Taxi bar Frč) V času trajanja tekmovanja so sodelujoče ekipe dolžne upoštevati vso veljavno zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.