Kako smo pisali leta 2004:

Že kar nekaj časa smo aktivno sodelovali na različnih športnih področjih. Naše sodelovanje je bilo prisotno v medobčinski ligi na travi, kjer smo sodelovali drugo leto zapored ter v zimski ligi trojk ŠZ Križevci v dvorani OŠ Križevci. Nismo se izmaknili tudi občinskemu turnirju v malem nogometu. Tako smo začutili potrebo po združitvi, s katero bi lažje in bolj kakovostno sodelovali na športni sceni.

Tako smo na ustanovnem občnem zboru v gasilskem domu v Berkovci, dne 03.04.2004 ob 20.00 uri ustanovili ŠPORTNO DRUŠTVO BERKOVCI.

Na občnem zboru je pripravljalni odbor predlagal člane organov društva; delovni predsednik da vse predloge na javno glasovanje, kjer so vsi prisotni vse soglasno sprejeli in sicer za zakonitega predsednika društva je bil izbran Mitja Špindler, za tajnika društva Franjo Kapun ter za blagajnika Dejvid Kšela. Člani društva sprejmejo statut športnega društva Berkovci, ki ga je predstavil tajnik društva. Pri sprejemu statuta ni bilo nobene pripombe, zato je bil statut soglasno sprejet. Od PGD Berkovci smo pridobili soglasje za pridobitev sedeža društva v prostorih gasilskega doma Berkovci 25/A.

Sprejeli smo plan dela za leto 2004:

–         registracija društva

–         ureditev nogometnega igrisča

–         postavitev ograje pri igrišču

–         sodelovanje s ŠZ Križevci

–         sodelovanje z drugimi športnimi društvi

–         sodelovanje v medobčinski ligi na travi

–         sodelovanje v zimski ligi trojk v dvorani OŠ Križevci

–         sodelovanje na občinskem turnirju v malem nogometu

–         sodelovanje na raznih turnirjih

To so v glavnem naši načrti v prihodnje in upam, da jih bomo z vso našo vnemo uresničevali. V glavnem smo usmerjeni na nogomet in na vse dejavnosti okrog tega športa, vendar pa v naslednjih letih načrtujemo ustanovitev sekcije za namizni tenis in potem še mogoče za kako drugo športno panogo, če bo zanimanje veliko.

Kar ima začetek, ima tudi konec. Na koncu občnega zbora dobi besedo sekretar ŠZ Križevci, ki nam zaželi polno delovnih uspehov na področju športa in delovanja društva. Tej želji se pridružujemo vsi člani ŠD Berkovci.

Osnovne informacije o ŠD Berkovci:

Sedež društva: Berkovci 25/A 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici